Slike sa ugradnje:

Za naše vodomjere nije potrebna sabirna jedinica u ulazima stambene zgrade (koncentrator signala):