HIDRO-TERMO CENTAR d.o.o.
trgovina na veliko i malo, izvoz-uvoz
CMP Savica Šanci 127
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon:
+385 (0)91 640-96-66

E-mail: info@htc.hr
Web: www.htc.hr

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080080946

Temeljni kapital: 701.300,00 kuna uplaćen u cijelosti

Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR6023600001101505682
Privredna banka d.d., IBAN: HR0323400091110606331

MB: 3855635
OIB: 64590221981