ANALIZA ISPLATIVOSTI UGRADNJE INTERNIH VODOMJERA

Tvrtka Hidro-termo centar d.o.o. posluje od 1993. godine u Zagrebu kao trgovina za veleprodaju i maloprodaju materijala za vodovod i kanalizaciju.
Također se bavimo ugradnjom internih vodomjera koji su proizvedeni sukladno svim potrebnim normama i propisima EU i posjeduje važeći MID certifikat. Samo na području Zagreba ugradili smo vodomjere na više od 100 objekata.

Naplata vode se vrši prema stvarnoj potrošnji unutar svake pojedine stambene jedinice, a ne prema broju članova ili kvadraturi stana.
Za kvalitetnu analizu kretanja potrošnje vode ključno je poznavanje eventualnih perioda različitog intenziteta potrošnje u promatranom periodu. Tako se jasno može prepoznati primjerice niža potrošnja za vrijeme radnog dijela dana te viša potrošnja u periodu nakon radnog vremena, odnosno za vrijeme veće okupiranosti prostora.
Analiza potrošnje može se provoditi na više načina.

Korištenjem svakog od njih dobiva se pomalo drugačiji uvid.
Uobičajeno je potrošnju vode analizirati na sljedeće načine, od kojih je svaki jedan korak u cjelokupnoj analizi:
• Analiza potrošnje u određenim vremenskim intervalima,
• Analiza potrošnje svedene na različite veličine u određenim vremenskim intervalima

Posebno se napominje kako ulazne podatke potrebne za analizu definira osoba zadužena za gospodarenje vodom.

Odabrano vremensko razdoblje može biti na:
Satnoj (očitanja se vrše više puta dnevno),
Dnevnoj (očitanja se vrše jednom dnevno)
Tjednoj razini (očitanja se vrše jednom tjedno)
Mjesečnoj razini (očitanja se vrše jednom mjesečno)

Potrošnja vode može se rasporediti na pet glavnih potrošača:
potrošnja u slavinama i tuševima,
potrošnja u pisoarima i vodokotlićima,
potrošnja za pranje rublja,
potrošnja u kuhinji,
neželjeni gubici.

Na temelju prikupljenih podataka analizirali smo isplativost ugradnje vodomjera.

U 90% situacija rezultat ugradnje internih vodomjera je opreznije gospodarenje vodom, a samim time dolazi do znatne uštede u potrošnji vode!
Tu valja naglasiti da vlasnici vodomjera imaju konstantan uvid u stanje potrošene vode, što omogućuje uvid u bilo kakve anomalije. Odnosno, pri većim potrošnjama instantno se saniraju kvarovi koji uzrokuju nepotrebne potrošnje. Za primjer najbolje je navesti vodokotliće koji u 90% povećanih potrošnja propuštaju vodu. Naime, vodokotlići rade na sistemu plovka i pri svakom istjecanju vode vodokotlić se nadopunjava. Pokvareni vodokotlići mogu mjesečno potrošiti od 2 pa čak i do 5 m3 vode.
Nadalje, u većim objektima uvijek postoje više različitih potrošaća, ugradnjom internih vodomjera točno se može uvidjeti tko je preplaćivao vodu a tko je živio na račun suvlasnika.

1. PRIMJER POTROŠNJE KOD POKVARENOG VODOKOTLIĆA SA UGRAĐENIM VODOMJEROM:
*imena klijenata nećemo prikazati radi zakona o zaštiti potrošača!

KLIJENT

ADRESA

MJESEC

POTROŠNJA

Gđa. Željka Savska cesta 52

12/2016

8.90 m3

01/2017

SANIRAN VODOKOTLIĆ

7.60 m3

02/2017

4.60 m3

2. PRIMJER POTROŠNJE U OBJEKTU GDJE NISU SVI STANARI UGRADILI VODOMJER:

KLIJENT

ADRESA

MJESEC

BROJ ČLANOVA

DOMAĆINSTVA

POTROŠNJA PO VODOMJERU

POTROŠNJA PO BROJU ČLANOVA

Gđa. Dragica Trg Antuna Mihanovića 4

12/2016

5

41.50 m3

01/2017

5

48.50 m3

02/2017

5

25,40 m3

03/2017

5

21.50 m3

3. PRIMJER POTROŠNJE U OBJEKTU GDJE SVI STANARI UGRADILI VODOMJER NA ADRESI ZLATARSKA 20 ZA MJESEC OŽUJAK 2017:

KLIJENT

POTROŠNJA PO VODOMJERU

1.

14,90 m3

2.

14,10 m3

3.

13,30 m3

4.

2,70 m3

UKUPNO:

45,00 m3

UKUPNA POTROŠNJA GLAVNOG VODOMJERA JE 45 m3 ŠTO ODGOVARA SUMI INTERNIH VODOMJERA!

U slučaju puknuća cijevi, odnosno neželjenih gubitaka, količina gubitka se može točno izračunati samo u slučaju kad svi potrošači imaju ugrađene vodomjere. Tada se “količina izgubljene vode” raspodjeljuje prema broju stambenih jedinica!
U slučaju kada nisu svi stanari ugradili vodomjere, količina “izgubljene” vode pripisuje se stanarima koji se i dalje obračunavaju po članovima domaćinstva, jer se ne može točno specificirati količina izgubljene vode!

Poanta cijele priče je da će svatko platiti onoliko vode koliko potroši. Ako imate pokvaren kotlić to više za Vas neće plaćati sustanari već Vi sami. Ako ste otputovali i nema Vas u stanu, nećete plaćati ništa jer ništa niste ni potrošili. Ako ste štedljiv potrošač uvelike ćete uštedjeti na računima za vodu jer ćete plaćati samo svaku kap vode koju ste Vi sami potrošli.
Ugradnju internih vodomjera ispaltiti ćete kroz period od 6 mjeseci do najviše 18 mjeseci ovisno o broju ugrađenih brojila u Vašu stambenu jedinicu.